تعرفه ها

 

 

سرویسسرعت دریافتسرعت ارسالمحدودیتقیمت جدید قیمت قدیم
BP-128 128کیلوبیت 128کیلوبیت نامحدود 21,000 25,000
BP-256 256کیلوبیت 256کیلوبیت نامحدود 33,000 39,000
BP-384 384کیلوبیت 384کیلوبیت نامحدود 47,000 55,000
BP-512 512کیلوبیت 512کیلوبیت نامحدود 64,000 75,000
BP-1024 1024کیلوبیت 1024کیلوبیت نامحدود 125,000 149,000
BP-2048 ∗ 2048کیلوبیت 2048کیلوبیت نامحدود 240,000 ——–
BPE-128 128کیلوبیت 128کیلوبیت 2گیگ 7,500 9,000
BPE1-256 256کیلوبیت 256کیلوبیت 2گیگ 12,000 14,000
BPE2-256 256کیلوبیت 256کیلوبیت 4گیگ 15,500 19,000
BPE-384 384کیلوبیت 384کیلوبیت 6گیگ 25,000 29,000
BPE1-512 512کیلوبیت 512کیلوبیت 3گیگ 16,500 20,000
BPE2-512 ∗ 512کیلوبیت 512کیلوبیت 5گیگ 22,000 ——–
BPE3-512 512کیلوبیت 512کیلوبیت 8گیگ 33,000 39,000
BPE1-1024 ∗ 1024کیلوبیت 1024کیلوبیت 2گیگ 17,500 ——–
BPE2-1024 1024کیلوبیت 1024کیلوبیت 4گیگ 24,000 35,000
BPE3-1024 1024کیلوبیت 1024کیلوبیت 10گیگ 50,000 59,000
BPE1-2048 ∗ 2048کیلوبیت 2048کیلوبیت 2گیگ 20,000 ——–
BPE2-2048 ∗ 2048کیلوبیت 2048کیلوبیت 5گیگ 35,000 ——–
BPE3-2048 ∗ 2048کیلوبیت 2048کیلوبیت 10گیگ 65,000 ——–

 

 

 

سرویسسرعت دریافتسرعت ارسالمحدودیتقیمت
BPE1-3072 3072کیلوبیت 3072کیلوبیت 2گیگ 36,000
BPE2-3072 3072کیلوبیت 3072کیلوبیت 5گیگ 54,000
BPE1-4096 4096کیلوبیت 4096کیلوبیت 2گیگ 46,000
BPE2-4096 4096کیلوبیت 4096کیلوبیت 5گیگ 64,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویسسرعت دریافت/ارسالمدتمحدودیتقیمتقیمت قدیم
BPS1-128 128/128کیلوبیت سه ماهه 5گیگ 20,000 24,000
BPS2-128 128/128کیلوبیت شش ماهه 9گیگ 35,000 42,000
BPS3-128 128/128کیلوبیت یکساله 15گیگ 65,000 78,500
BPS1-256 256/256کیلوبیت سه ماهه 5گیگ 27,000 33,000
BPS2-256 256/256کیلوبیت شش ماهه 9گیگ 50,000 60,000
BPS3-256 256/256کیلوبیت یکساله 15گیگ 86,000 102,000
BPS1-512 512/512کیلوبیت سه ماهه 5گیگ 35,000 42,000
BPS2-512 512/512کیلوبیت شش ماهه 9گیگ 61,000 72,000
BPS3-512 512/512کیلوبیت یکساله 15گیگ 112,000 132,000
BPS1-1024 1024/1024کیلوبیت سه ماهه 5گیگ 45,000 54,000
BPS2-1024 1024/1024کیلوبیت شش ماهه 9گیگ 81,000 96,000
BPS3-1024 1024/1024کیلوبیت یکساله 15گیگ 142,000 168,000

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- به مبلغ شارژ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

2- در صورت انتخاب سرویس های نامحدود برای مدت سه ماه 10% ، شش ماه 15% و یکسال 19% تخفیف داده میشود.

3- ترافیک شبانه برای سرویس های حجمی از ساعت 1 تا 7 بامداد رایگان می باشد.

4- هزینه نصب و راه اندازی فقط یکبار دریافت می شود به مبلغ 30.000 تومان

 

تهران خیابان ولیعصر   88544711  info@ bornapardaz.ir

شرکت برنا پرداز پایا

شرکت برنا پرداز پایا ارائه دهنده اینترنت پرسرعت بیسیم در شهر تهران

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

نماد اعتماد الکترونیکی